fun88 chính thức

ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ตอบโจทย์อนาคตขององค์กร ตอนที่ 1

แม้ว่าเรื่องของค่าตอบแทนและสวัสดิการที่องค์กรจัดให้กับพนักงานนั้น จะเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของพนักงาน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับมนุษย์เงินเดือน ที่จะตัดสินใจว่าจะมาทำงาน จะอยู่ต่อ หรือจะไปดี หรือจะทุ่มเททำงานดี หรืออยู่เฉย ๆ ดีกว่า อ่านเพิ่มเติม “ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ตอบโจทย์อนาคตขององค์กร ตอนที่ 1” →

นิทานสอนใจ ช่างไม้ขอเกษียณ

วันนี้ผมนำเอานิทานเซนมาให้อ่านกันอีกเรื่องนะครับ ผมเชื่อว่าบางท่านอาจจะเคยผ่านหูผ่านตามาบ้าง และประเด็นก็คือ อ่านแล้วขอให้นำเอาข้อคิดเหล่านี้มาใช้กับชีวิตของเราเอง เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับ อ่านเพิ่มเติม “นิทานสอนใจ ช่างไม้ขอเกษียณ” →

อยากเป็นหัวหน้างานที่ดีใช่ไหม ไม่ยาก แค่ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง

การเป็นหัวหน้างานนั้น เป็นสิ่งที่บางคนมองว่ายากมากเพราะต้องมีทั้งความรู้ในการทำงาน และยังต้องมีทักษะในการบริหารจัดการทั้งเรื่องงาน และเรื่องคน โดยเฉพาะเรื่องของการบริหารคนนั้น เป็นสิ่งที่มีความยุ่งยากมากที่สุด บางคนบอกเลยว่า ไม่ต้องการดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าใครทั้งนั้น เพราะไม่อยากที่จะมานั่งปวดหัวกับการบริหารคน อ่านเพิ่มเติม “อยากเป็นหัวหน้างานที่ดีใช่ไหม ไม่ยาก แค่ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง” →

ทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเป็นหัวหน้า ที่มักจะถูกมองข้าม และหลงลืม

คนที่เป็นหัวหน้างานไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรก็ตาม ที่ต้องทำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการทั้งงาน และทั้งลูกน้องของตนเองนั้น ล้วนแต่ต้องมีการฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการทั้งในเรื่องของการทำงาน และในเรื่องของการบริหารคน ซึ่งส่วนใหญ่ทักษะที่ต้องเพิ่มพูนเป็นพิเศษก็คือ ทักษะในการบริหารคน ซึ่งถือว่า เป็นทักษะที่หัวหน้างานทุกระดับในองค์กรจำเป็นต้องมี เรียกว่า ขาดไม่ได้เลย เพราะคนที่เป็นหัวหน้า จะต้องอาศัยคนอื่นทำงานให้สำเร็จให้ได้ ดังนั้นทักษะในการบริหารจัดการคนจึงถือเป็นทักษะที่มีความสำคัญในการเป็นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ อ่านเพิ่มเติม “ทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเป็นหัวหน้า ที่มักจะถูกมองข้าม และหลงลืม” →

Up ↑